Dịch vụ thuê ngoài


Sử dụng dịch vụ thuê ngoài là một giải pháp mang lại hiệu quả cao về mặt chi phí, tiết kiệm thời gian cho Ban Giám đốc cũng như đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong giai đoạn mới đầu tư vào một thị trường mới.


Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ thuê ngoài có giá trị cao, đảm bảo cung cấp kịp thời cho Ban Giám đốc thông tin tài chính theo yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật thuế hiện hành.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng xây dựng tốt mối quan hệ với cơ quan thuế địa phương. Dịch vụ cốt lõi của chúng tôi phù hợp với tất cả công ty ở bất kỳ quy mô.

Dịch vụ thuê ngoài chúng tôi cung cấp:

-          Dịch vụ nhân sự và tính lương;
-          Dịch vụ kế toán;
-          Dịch vụ báo cáo thuế;
-          Dịch vụ cho thuê chuyên gia.