Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam

Chào mừng bạn đến hướng dẫn của chúng tôi  cho kinh doanh tại Việt Nam. Trong  hướng dẫn này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn một  cái nhìn tổng quan về các khía cạnh quan trọng của việc thực hiện kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam và trả lời nhiều câu hỏi mà các doanh nghiệp và doanh nhân nước ngoài có khi làm cho liên doanh đầu tiên của họ vào thị trường Việt Nam.


Việt Nam là môi trường năng động, phản ánh trong một dân số trẻ, sự giàu có ngày càng tăng, thái độ của người tiêu dùng thay đổi, tính di động cao hơn và đô thị hóa - đang đẩy đất nước thông qua một giai đoạn thay đổi lớn.

Tài liệu này chứa tham chiếu đến một số vấn đề phổ biến mà các nhà đầu tư nên lưu ý khi hoạt động tại Việt Nam, nhưng mỗi trường hợp là khác nhau và lời khuyên cụ thể nên luôn luôn được tìm kiếm.

Hướng dẫn này bao gồm các thông tin thu được hoặc có nguồn gốc từ nhiều nguồn khác nhau công bố công khai.
Điều này được cung cấp cho các ý định và mục đích tham khảo và định hướng cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm kinh doanh hoặc đầu tư vào Việt Nam.

  • Các ấn phẩm gần nhất

  • Cẩm nang kinh doanh tại Việt Nam Tài liệu PDF