Trách nhiệm xã hộiAC&C cam kết trở thành một phần trong xu hướng toàn cầu hóa, hướng tới hành vi kinh doanh có trách nhiệm để tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và môi trường.


AC&C chú trọng phát triển bền vững, có trách nhiệm trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi tham gia vào các sự kiện thể thao từ thiện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động xã hội khác.


AC&C cam kết giảm thiểu các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Văn phòng làm việc thiết kế và sắp xếp để giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu thụ cho việc chiếu sáng và điều hòa không khí. Đội ngũ nhân viên AC&C được huấn luyện xây dựng văn hóa hạn chế tối đa việc sử dụng giấy và in ấn trong công việc.