Giới thiệu về AC&C


AC&C được thành lập bởi nhóm chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu. Chúng tôi được đào tạo ở các trường nổi tiếng tại Việt Nam và các tổ chức giáo dục chuyên nghiệp trên thế giới. Chúng tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế khi đã từng giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc tài chính, Giám đốc kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt Nam và trên thế giới, kết hợp với việc tích lũy nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong môi trường tư vấn chuyên nghiệp khi đã từng nắm giữ các vị trí Giám đốc tư vấn, Giám đốc kiểm toán, Giám đốc pháp lý của các công ty kiểm toán và tư vấn luật hàng đầu thế giới và Việt Nam.


Đội ngũ nhân viên AC&C gồm những chuyên viên đầy nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm để luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, thuế và pháp lý có chất lượng cao và tốt nhất cho khách hàng.