Ban Giám đốc

  Trần Vương Vũ, CPA

  Giám đốc Điều hành

     

  Kiểm toán viên chuyên nghiệp, trước khi trở thành Giám đốc Điều hành của AC&C, Vũ có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó bao gồm 02 năm Giám đốc Tài chính vùng của Tập đoàn Giáo dục Cognita Vương quốc Anh, một công ty con của Quỹ Đầu tư KKR của Mỹ. Vũ đảm nhiệm việc quản Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Cung cứng của Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (“ISHCMC”), Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl cũng như tham gia vào các hoạt động mua bán, sáp nhập của Tập đoàn tại Việt Nam.  Trước đó, Vũ có 13 năm kinh nghiệm Trưởng phòng Dịch vụ đảm bảo Tư vấn tài chính của Grant Thornton Việt Nam, Grant Thornton Bahamas, Grant Thornton Cam-pu-chia và Baker Tilly Việt Nam;

 Vũ kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kế toán (Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Mỹ Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế), kiểm toán, tài chính vấn thuế, định giá, gọi vốn đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, kế hoạch thuế, kế hoạch kinh doanh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp;

Vũ đã tham gia các dự án tư vấn cho các tập đoàn ở rất nhiều lĩnh vực như Xây dựng, Bất động sản, Sản xuất, Thương mại, Nhà hàng, Khách sạn, Bán lẻ, Dịch vụ tài chính ở Việt nam, Cam-pu-chia, Liên hiệp Anh, Mỹ Các đảo Caribe (Bahamas, Cayman và BVI);

đã giữ vị trí thành viên trưởng bộ phận vấn cho các dự án của các quỹ của Vinacapital, Khách sạn Park Hyatt, Công ty Bel Vietnam, Megalife Science, Chứng khoán Thành Công, American Home, Tập đoàn Tín Nghĩa, Protrade, Ô tô Trường Long, Dịch vụ sản xuất dầu khí PTSC, Navigos, SK Telecom, Avnet Corporation ở Việt Nam; Sigma Group, UBS Banking…ở các đảo Caribe; PouYuen Shoes and Garment, GL Finance, Southern Gold, Petro Cambodia ở Cam-pu-chia.

 ___________________________________________________________________________________