Dịch vụ cho thuê chuyên gia

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp đôi khi gặp phải các vấn đề sau:


-    Chuyên gia cùa bạn đột ngột nghĩ việc và Công ty tạm thời chưa có nhân viên thay thế kịp thời để Công ty có thời gian cho việc tuyển dụng nhân viên phù hợp;
-    Công ty đang cần chuyên gia phục vụ cho một dự án ngắn hạn (dưới 1 năm);
-    Công ty đang cần chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và kiến thức để hỗ trợ, tư vấn cho Ban giám đốc cho một số vấn đề và tại một số thời điểm nhất định trong tháng. Vì vậy, việc tuyển dụng nhân viên toàn thời gian cho vị trí này là không cần thiết và không hiệu quả;

Các chuyên gia của chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính kế toán, thuế và luật ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, có khả năng làm việc linh hoạt và dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc phức tạp, chịu áp lực cao.


Vì vậy, với dịch vụ cho thuê chuyên gia của chúng tôi, các vấn đề trên sẽ được giải quyết kịp thời và hiệu quả. Dịch vụ cho thuê chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn:


-    Tìm được chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp;
-    Nhân sự được thay thế kịp thời, giúp hoạt động kinh doanh được vận hành liên tục và hiệu quả;
-    Giảm gánh nặng công việc cho các nhân viên hiện tại;
-    Các rủi ro tài chính và pháp lý của việc sử dụng nhân viên toàn thời gian thay thế cho nhân viên tạm thời được loại trừ;
-    Tiết kiệm chi phí cho Công ty (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn…);