Mức phạt mới trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh

  • 06/06/2016 11:20:46
  • AC&C

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, theo đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Theo đó, hành vi vi phạm thời hạn đã quy định về đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sẽ bị xử lý như sau:

– Quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày phạt tiền từ 01 – 05 triệu đồng;

– Quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng;

– Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng;

Đồng thời, buộc phải đăng ký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2016 và thay thế Nghị định 155/2013/NĐ-CP.Tải nghị định 50/2016/ND-CP