Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế ban đầu cho Doanh Nghiệp mới thành lập

  • 24/05/2015 10:40:38

Doanh nghiệp của bạn mới thành lập và bạn chưa có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục kê khai thuế ban đầu cho Doanh nghiệp. Chúng tôi xin chia sẽ các thủ tục đơn giản này cho Doanh nghiệp mới thành lập.

 

 Sau khi Doanh nghiệp nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần làm những việc sau:

 

Bước 1: Đăng ký chữ ký số để kê khai thuế qua mạng internet

 

Chữ ký số được dùng để kê khai các loại thuế phải nộp thông qua mạng internet như Thuế Môn Bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN…. Chữ ký số được cung cấp bởi các nhà cung cấp đã đăng ký với cục thuế địa phương và được niêm yết và cập nhập trên website của cục thuế địa phương.

 

Hồ sơ đăng ký chữ ký số thông thường bao gồm:

 

1.      01 Bản tờ khai đăng ký chữ ký số do nhà cung cấp chữ ký số cung cấp (điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu);

2.      02 bản Hợp đồng do nhà cung cấp chữ ký số cung cấp (điền đầy đủ thông tin, ký tên và đóng dấu);

3.      01 bản sao Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (có công chứng hoặc đóng dấu công ty);

4.      01 bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật Doanh nghiệp (có công chứng hoặc đóng dấu công ty);

 

Bước 2: Kê khai và nộp thuế Môn Bài

 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép ĐKKD thì các bạn phải kê khai và nộp tiền thuế môn bài, treo biển tại trụ sở của công ty, mở sổ sách kế toán.

 

Nếu DN bạn hoạt động luôn thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép ĐKKD.

 

Các mức thuế Môn bài tương ứng với vốn đăng ký kinh doanh:

 

Bậc

Vốn kinh doanh đăng ký (VND)

Thuế môn bài phải nộp (VND/năm)

1

Trên 10 tỷ

3,000,000

2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2,000,000

3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1,500,000

4

Dưới 2 tỷ

1,000,000

 

Đối với chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh thứ 2….thì mức thuế môn bài 1 năm phải nộp là 1,000,000 đồng.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, căn cứ vào ngày thành lập trên GPKD, nếu ngày thành lập sau ngày 30/06 thì trong năm đầu tiên Doanh nghiệp chỉ khai và nộp thuế Môn bài bằng ½ số tiền ở bảng trên. Các năm tiếp theo nộp đúng theo biểu phí ở trên.

 

Bước 3: Lập và nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu cho cục/chi cục thuế địa phương

 

Hồ sơ kê khai thuế ban đầu bao gồm:

 

1.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng (03 bản);

2.      Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc/Tổng Giám Đốc (03 bản);

3.      Quyết định bổ nhiệm Kế Toán Trưởng/Người phụ trách kế toán (03 bản);

4.      Bản sao CMND có công chứng của người đại diện pháp luật (03 bản);

5.      Bản sao CMND có công chứng của Kế Toán Trưởng/Người phụ trách kế toán (03 bản);

6.      Công văn đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn;

7.      Bảng đăng ký trích khấu hao Tài Sản Cố Định (nếu có);

8.      Tờ khai thuế Môn bài (bản photo) và giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (tiền thuế Môn bài);

9.      Mẫu 06/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế (Kèm theo Hợp đồng thuê nhà công chứng để xin kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ);

10.  Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế;


Download bản PDF theo link sau:

Thủ tục kê khai thuế lần đầu